TF Anlegg AS
   
 
Vårt datterselskap TF Anlegg AS er et ledd i vår satsing på kompetanseheving, økt konkurranseevne og styrket totalprodukt. Vi har både fått nye kunder og utvidet oppdrag for eksisterende kunder gjennom TF Anlegg AS.

Arbeidsområdene for TF Anlegg AS:

- Brøyting
- Salting
- Strøing

 

TF Anlegg AS utfører oppgaver både for private bedrifter,
entreprenører, stat og kommuner.
Vi får svært gode tilbakemeldinger.


Kvalitet- og Miljøstyring:

TF Anlegg AS har valgt å satse på høy kvalitet i alle sine leveranser samt en miljøprofil som reduserer negativ påvirkning av det ytre miljøet.
Som et ledd i denne satsningen er et utarbeidet et system for kvalitet- og miljøstyring som skal hjelpe oss i å nå våre visjoner og målsetninger.
Vårt kvalitets- og miljøstyringssystem er utviklet og etablert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 (Systemer for kvalitetsstyring) og NS-EN ISO 14001:2004 (Miljøstyringssystemer).

Systemet inneholder alle grunnleggende elementer for å kunne levere kvalitet i våre tjenester, etterleve alle eksterne og interne krav, og ikke minst benytte tilgjengelig informasjon for å utvikle systemet og våre tjenester ved å utnytte forbedringspotensialene som vi vet finnes.

Kontakt oss for ytterligere informasjon om Kvalitet- og Miljøstyring samt HMS.TF Anlegg AS
Adresse:  Østre Aker vei 255, 0976 Oslo

Postadresse: Postboks 10 Haugenstua, 0915 Oslo
E-post: Forespørsler og informasjon  

 

For vei og trafikkinformasjon kontakt Statens Vegvesen på telefon 175.

 

Elektronisk rapportering (krever brukernavn og passord)